Islamiska samarbetsrådet utlyser tjänst inom den andliga vården i sjukvården för muslimer

  • Tjänsten har placering i Skåne (Lund)
  • Tjänsten är på deltid (25 % av heltid)
  • Eftersom det är en stor styrka för arbetet att det finns både män och kvinnor som kan ge andlig vård, söks i första hand kvinnliga medarbetare.
  • Personen kommer att anställas av en muslimsk församling eller riksförbund
  • Anställningen är inte en projekttjänst utan tillsvidare
  • 6 månaders provanställning
  • Tjänsten bekostas med statliga bidrag från SST (www.sst.a.se)
Tillträde enligt överenskommelse och gärna så snart som möjligt. Ansökan till tjänsten inklusive CV, sänds till Islamiska samarbetsrådet senast den 1 oktober 2017.