Islamiska samarbetsrådet utlyser tjänst inom den andliga vården i sjukvården för muslimer

  • Tjänsten har placering i Skåne (Lund)
  • Tjänsten är på deltid (25 % av heltid)
  • Eftersom det är en stor styrka för arbetet att det finns både män och kvinnor som kan ge andlig vård, söks i första hand kvinnliga medarbetare.
  • Personen kommer att anställas av en muslimsk församling eller riksförbund
  • Anställningen är inte en projekttjänst utan tillsvidare
  • 6 månaders provanställning
  • Tjänsten bekostas med statliga bidrag från SST (www.sst.a.se)
Tillträde enligt överenskommelse och gärna så snart som möjligt. Ansökan till tjänsten inklusive CV, sänds till Islamiska samarbetsrådet senast den 1 oktober 2017.

Sveriges tredje sjukhusimam - i Stockholm

I slutet av 2016 får Sverige sin tredje sjukhusimam som kommer att vara stationerad på sjukhus. Tahir Akan, som tidigare varit koordinatör,  går nu in i rollen som muslimsk själavårdare i Stockholm och arbeta halvtid med detta uppdrag.

Sveriges andra sjukhusimam - i Göteborg

För tio år sedan påbörjade Smajo Sahat, imam i Skövde sin tjänst som muslimsk andlig själavårdare (sjukhusimam). 2016 får Sverige sin andra sjukhusimam när Samir Jeresi utökar sitt uppdrag i Göteborg. Samir har tidigare varit samordnare men går nu in i rollen som själavårdare stationerad på sjukhus. Han kommer att arbeta halvtid

November 2015: Ny koordinator i Östergötland

Under senhösten 2015 påbörjar Asad Ali Haji uppdraget som muslimsk sjukhuskoordinator i Östergötland, med bas i Linköping. Han efterträder Abdulkadir Haji Mohamud som går vidare med annan tjänst. Islamiska förbundet i Linköping fortsätter att vara arbetsgivare.

Februari 2015: reportage om interreligiös samverkan i den andliga vården

Tidningen Vi på SÖS skriver om de muslimska sjukhuskoordinatörernas arbete i Stockholm i sitt senaste nummer: Läs artikeln här.

Januari 2015: Ny sjukhuskoordinator i Umeå

Under våren 2015 påbörjar Ahmad Muhanna tjänsten som muslimsk sjukhuskoordinator med bas i Umeå.